Kontakt

Ib Thorup, er grundlægger af Thorup Consult ApS.


Ib Thorup har siden 2009 udført projekter og ledelsesopgaver i en række virksomheder. Han har været tilknytte virksomhederne som ”leder til leje” eller som konsulent.Thorup Consult ApS

Bakkevej 5

DK-9690 Fjerritslev


ib@thorup.me

www.thorup.me

+45 2090 3272

Thorup Consult ser det som sin væsentligste opgave at være med til at udvikle og forbedre ledelsessystemer gennem virksomhedstilpassede løsninger.


Thorup Consult målretter sine løsningerne til den enkelte virksomheds specielle behov med henblik på at tilføre værdi til virksomhedens medarbejdere og kunder.


Thorup Consult har stor erfaring og en unik viden om opbygning, implementering

og videreudvikling af bl.a. ledelsessystemer for små og mellemstore produktionsvirksomheder.